EIENDOMSTAKST MØRE OG ROMSDAL AS

Din eiendomspartner

Termografi i forbindelse med Bygg 

I bygg sammenheng benyttes termografi både til kontroll av elektriske anlegg, såkalt elektrotermografi, og til byggtermografi, som er betegnelsen på termografi som går ut på å kontrollere bygninger i forhold til luft lekkasjer, varmeisolasjon og kuldebroer som har betydning for økonomi og innomhus miljø. 

Termografi benyttes også til påvisning av varmekabler og kontroll av varme- og kjøleanlegg. 

Termografi kan også være med på å visualisere områder med fuktighet i konstruksjonen. 

Vi benytter: 


FLIR E30 termografikamera


Kontaktinformasjon:

EIENDOMSTAKST MØRE OG ROMSDAL AS

v/ Jan Olav Aandal

6408 Aureosen

Mobil: 950 34 754

Epost: jan.olav@eiendomstakstmr.no


Org. nummer: 997 666 682