EIENDOMSTAKST MØRE OG ROMSDAL AS

Din eiendomspartner


Verditakst er basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. I en verditakst synliggjøres dine verdier, både teknisk verdi og salgsverdi. 

Salgsverdien fastsettes av takstmann, og er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet.

Kontaktinformasjon:

EIENDOMSTAKST MØRE OG ROMSDAL AS

v/ Jan Olav Aandal

6408 Aureosen

Mobil: 950 34 754

Epost: jan.olav@eiendomstakstmr.no


Org. nummer: 997 666 682