EIENDOMSTAKST MØRE OG ROMSDAL AS

Din eiendomspartner


Eiendomstakst Møre og Romsdal AS ble etablert i 2011.

Daglig leder, Jan Olav Aandal, har lang erfaring som tømrer innen byggebransjen, med byggmesterutdannelse siden 2007.

Utdannet som takstmann fra Norges Takseringsforbund.

Alle NTF-takstmenn har en grundig takseringsutdannelse som gir studiepoeng på høyskolenivå, samt omfattende etterutdanning. I tillegg har NTF klare retningslinjer for hvordan de forskjellige takseringsoppdragene skal utføres.

Er godkjent våtromsbedrift i henhold til Byggebransjens våtromsnorm, BVN.


For nærmere informasjon eller et uforpliktende tilbud, ta kontakt.
Kontaktinformasjon:

EIENDOMSTAKST MØRE OG ROMSDAL AS

v/ Jan Olav Aandal

6408 Aureosen

Mobil: 950 34 754

Epost: jan.olav@eiendomstakstmr.no


Org. nummer: 997 666 682